Stanovení tepelného odporu zámkového vinylu Floorify

Nedávný test z Belgie měřil tepelný odpor a vodivost podlah Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles.

Při testu byly použity

  • Podlaha Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles
  • Podložka Floorify Comfort underlay

Standard ISO8302 (1991)*, EN 12667 (2001)*

Metoda: jednoplátková metoda, měřič λ EP 500

Závěr:

Tepelný odpor podlahy Floorify Rigid Vinyl Planks & Tiles o tloušťce 4,5mm při tlaku 1000Pa má průměrné hodnoty 0,015m²K/W.

Tepelný odpor podložky Floorify Comfort underlay o tloušťce 2mm při tlaku 1000Pa má průměrné hodnoty 0,054m²K/W.

Celkový tepelný odpor (podlaha +podložka) je R 0,0146 + 0,0540 = 0,0686m²K/W , to je hluboce pod normou EN12667 (2001)*, jejíž hodnoty udávají max. 0,15m²K/W.

Podlaha Floorify je tedy ideální volbou na podlahové vytápění všech systémů včetně elektrického.

Na protokol z testu se můžete podívat na tomto odkazu.

Všechny aktuality