Podlahové chlazení vs. dřevěné vícevrstvé podlahy

Podlahové chlazení vs. dřevěné vícevrstvé podlahy

Technicky je možné využívat podlahové teplovodní vytápění v létě také pro chlazení.

Není to ideální způsob chlazení, protože studený vzduch je těžší, než teplý vzduch a tedy dochází k velkému rozdílu teplot u podlahy a stropu a takto klimatizovaný interiér není příliš komfortní.

Také je třeba upozornit, že i při šetrném provozu zatěžuje chlazení dřevěnou podlahu a je do jisté míry rizikovější, než topný režim. Totiž při příliš chladné podlaze oproti venkovnímu vzduchu se může při extrémních podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu po dešti při současně vysoké teplotě venkovního vzduchu při otevření oken) vytvářet v mikrovrstvě vzduchu u podlahy zvýšená vlhkost až po rosný bod a podlaha může tak rychle natahovat vlhkost. Díky tomuto přirozenému jevu může dojít až k trvalému poškození dřevěné podlahy. Proto PARKET KONCEPT s. r. o. nepřebírá záruku za poškození podlahy vlivem nevhodně provozovaného podlahového chladícího systému.

Pokud se pro takový systém chlazení interiéru rozhodnete , dodržujte několik níže uvedených doporučení společnosti Parket koncept:

  1. Do podlahového systému pouštějte jenom tak chladnou vodu, aby na povrchu podlahy byla minimální teplota 18°C.
  2. Ochlazování podlahy nastavte velmi citlivě tak aby se povrchová teplota snižovala maximálně o 2-3 stupně denně. Vyšší náhlé teplotní rozdíly mohou způsobit trvalé poškození dřevěné podlahy.
  3. Doporučujeme instalovat těsně nad podlahu vlhkoměr a sledovat relativní vlhkost vzduchu. Ta by neměla přesáhnout hodnotu 60% v prostoru těsně nad podlahou.

Upozornění: Podle současně platné legislativy se u podlahového vytápění, či chlazení neposuzují rozměrové změny dřevěných podlahových dílců jako vada podlahy, tedy uživatel takového topného systému pmusí počítat s možností z spárování ve vyšším rozsahu, než připouští norma pro podlahy bez podlahových topných systémů.

Všechny aktuality