Schodové hrany FLOORIFY


Schodové hrany FLOORIFY

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zalištování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u obou řad BOARDS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES (600 x 900 mm) se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojovat jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

Další obrázky: