Projekt ,,Digitalizace firmy Parket Koncept, s.r.o."

Vážení obchodní partneři,

       neustále se snažíme zlepšovat nejen v oblasti nabídky našich produktů, ale i v interním prostředí naší společnosti pracujeme na modernějších a efektivnějších procesech. Jedním z hlavních cílů je téměř kompletní digitalizace a zavedení automatizace pracovních procesů s ohledem na zvýšení kybernetické bezpečnosti firmy. Vzhledem k tomu bychom rádi informovali, že jsme se zařadili do Projektu ,,Digitalizace firmy Parket koncept, s.r.o.“,  který je financován Evropskou unií. 

Všechny aktuality