Snížení energetické náročnosti budovy – Partie s.r.o., Brněnská 38, Hodonín II.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019390

Předmětem projektu zaměřeného na realizaci úspor energie ve společnosti Partie s.r.o. je rekonstrukce stávajících objektů nebo částí budov spojená s výměnou starých, energeticky neefektivních konstrukcí a technologií. Tím dojde k realizaci provozních úspor a především ke snížení vlivu provozu na životní prostředí a snížení emisí CO2. Úspora energie bude dosažena zateplením obvodového pláště budovy vč. výměny otvorových výplní, instalací úsporného LED osvětlení a vyregulováním otopné soustavy.

Popis a cíle projektu

Mezi hlavní cíle projektu patří snížení energetické náročnosti provozu administrativních, skladovacích a prodejních prostor společnosti a související realizace úspory provozních nákladů. Z environmentálního hlediska dojde díky realizaci projektu ke snížení emisí, zejména emisí CO2, což se odráží v posílení udržitelného rozvoje společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a společenské zodpovědnosti.

Stěžejní přínos projektu pak spočívá v rozvoji moderních energetických konstrukcí a technologií s co nejnižším dopadem na životní prostředí regionu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti provozu s předpokládanou úsporou 268,632 GJ/rok. Tato skutečnost přispěje k udržitelnému rozvoji regionu a snížení emisí CO2 o 22,346 tun/rok.

Investor

PARTIE s.r.o., Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín, IČ: 03374203

Rozpočet a financování

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Harmonogram realizace

Zpět na hlavní stranu Přejít na archiv aktualit